Beschikking

Wanneer men de zorgtoeslag heeft aangevraagd krijgt men binnen 8 weken schriftelijk bericht in de vorm van een voorschotbeschikking. Op deze voorschotbeschikking staan de doorgegeven gegevens en de hoogte van de toeslag. Wanneer men zorgtoeslag aanvraagt, gegevens wijzigt of de toeslag stopzet ontvangt men een voorschotbeschikking. Aan het eind van het jaar ontvangt men ook altijd een voorschotbeschikking voor het komende jaar. De gegevens die men bij een aanvraag of wijziging heeft doorgegeven zijn binnen 24 uur te zien op Mijn toeslagen, een digitale dienst van de belastingdienst.

Wijzigingen
Wanneer er iets wijzigt in bijvoorbeeld het inkomen, moet men dit zo snel mogelijk doorgeven. Bepaalde wijzigingen kunnen effect hebben op de hoogte van de zorgtoeslag. Wanneer men deze wijzigingen niet tijdig doorgeeft kunnen er schulden ontstaan.

Definitieve berekening
Wanneer het jaar voorbij is, krijgt men van de belastingdienst altijd een definitieve berekening van de zorgtoeslag en andere toeslagen. In deze berekening staat hoeveel toeslag men het afgelopen jaar heeft ontvangen en waar men daadwerkelijk recht op had. Dit wordt berekend aan de hand van de inkomensgegevens die de Belastingdienst binnenkrijgt. Wanneer men het juiste bedrag heeft ontvangen hoeft men niets te doen. Heeft men te weinig zorgtoeslag ontvangen, dan ontvangt men het resterende bedrag alsnog. Wie teveel toeslag heeft ontvangen, ontvangt naast de berekening ook een terugvorderingsbeschikking. De teveel ontvangen toeslag moet men dan terugbetalen. Het is van groot belang de gegevens op de definitieve berekening goed te controleren. Klopt er iets niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst.