Hoe en wanneer huurtoeslag stopzetten?

Huurtoeslag is een financiële ondersteuning die wordt gegeven aan huurders met een laag inkomen. Het is bedoeld om de woonlasten te verlichten en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare huisvesting. Echter, er kunnen situaties zijn waarin het nodig is om de huurtoeslag stop te zetten. In dit artikel bespreken we wanneer en hoe u uw huurtoeslag kunt stopzetten.

Wanneer moet u uw huurtoeslag stopzetten?

Er zijn verschillende situaties waarin u uw huurtoeslag moet stopzetten. Hieronder staan enkele voorbeelden:

– U verhuist naar een andere woning: Als u verhuist naar een andere woning, moet u uw huurtoeslag stopzetten voor de oude woning en opnieuw aanvragen voor de nieuwe woning.

– Uw inkomen verandert: Als uw inkomen stijgt, kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag. In dat geval moet u uw huurtoeslag stopzetten.

– U gaat samenwonen of trouwen: Als u gaat samenwonen of trouwen, kan dit van invloed zijn op uw recht op huurtoeslag. U moet dan ook uw huurtoeslag stopzetten en eventueel opnieuw aanvragen als dit nodig is.

Hoe zet u uw huurtoeslag stop?

Als u uw huurtoeslag wilt stopzetten, kunt u dit eenvoudig doen via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de stappen die u moet volgen:

 1. Ga naar Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst.
 2. Log in met uw DigiD.
 3. Klik op ‘stopzetten’ bij de huurtoeslag.
 4. Geef aan per welke datum u de huurtoeslag wilt stopzetten.
 5. Bevestig uw keuze en controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld.
 6. Verstuur uw wijziging.

Het is belangrijk om te weten dat als u te lang wacht met het stopzetten van uw huurtoeslag, u mogelijk geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Daarom is het raadzaam om uw huurtoeslag zo snel mogelijk stop te zetten als dit nodig is.

Conclusie

Als u om welke reden dan ook uw huurtoeslag moet stopzetten, kunt u dit gemakkelijk doen via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. Het is belangrijk om dit op tijd te doen om eventuele terugbetalingen te voorkomen. Als u vragen heeft over het stopzetten van uw huurtoeslag, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor meer informatie en advies.

 

8 Veelgestelde Vragen over het Stopzetten van Huurtoeslag

 1. Waarom is mijn huurtoeslag stop gezet?
 2. Waarom kan ik mijn zorgtoeslag niet stopzetten?
 3. Waarom heb ik geen huurtoeslag ontvangen?
 4. Waarom moet ik huurtoeslag terugbetalen?
 5. Welke datum huurtoeslag opzeggen?
 6. Waarom toeslag stopzetten?
 7. Hoe stop je je toeslagen?
 8. Kun je huurtoeslag terugvragen?

Waarom is mijn huurtoeslag stop gezet?

Als uw huurtoeslag is stopgezet, kan dit verschillende redenen hebben. Hieronder staan enkele veelvoorkomende redenen:

 1. Verandering in inkomen: Als uw inkomen stijgt, kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag. De Belastingdienst controleert regelmatig of uw inkomen nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag.
 2. Verandering in woonsituatie: Als u verhuist naar een andere woning, moet u uw huurtoeslag stopzetten voor de oude woning en opnieuw aanvragen voor de nieuwe woning.
 3. Onjuiste of onvolledige informatie: Als de Belastingdienst ontdekt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij het aanvragen van huurtoeslag, kan dit leiden tot het stopzetten van uw toeslag.
 4. Te laat reageren op verzoeken om informatie: Als de Belastingdienst u om extra informatie vraagt en u reageert niet op tijd, kan dit leiden tot het stopzetten van uw toeslag.
 5. Overlijden van de toeslagpartner: Als uw toeslagpartner overlijdt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst en kan dit leiden tot het stopzetten van uw toeslag.

Als uw huurtoeslag is stopgezet en u niet weet waarom, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor meer informatie en advies. Zij kunnen u vertellen wat er is gebeurd en wat u kunt doen om eventuele problemen op te lossen.

Waarom kan ik mijn zorgtoeslag niet stopzetten?

Het is niet mogelijk om uw zorgtoeslag stop te zetten, tenzij u niet meer in aanmerking komt voor deze toeslag. Zorgtoeslag is bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hun zorgverzekering. Als uw inkomen stijgt of als u niet langer in aanmerking komt voor zorgtoeslag vanwege andere redenen, dan zal de Belastingdienst automatisch uw toeslag stopzetten.

Als u denkt dat u niet langer in aanmerking komt voor zorgtoeslag, kunt u dit doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen op hun website. U moet dan aangeven wat er is veranderd in uw situatie en waarom u denkt dat u geen recht meer heeft op zorgtoeslag. De Belastingdienst zal vervolgens uw situatie beoordelen en eventueel uw toeslag stopzetten.

Het is belangrijk om te weten dat als u te lang wacht met het doorgeven van wijzigingen in uw situatie, u mogelijk geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Daarom is het raadzaam om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven en regelmatig uw gegevens bij te werken via Mijn toeslagen.

Kortom, het stopzetten van zorgtoeslag is alleen mogelijk als u niet langer in aanmerking komt voor deze toeslag. Als u denkt dat dit het geval is, kunt u dit doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen op hun website.

Waarom heb ik geen huurtoeslag ontvangen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen huurtoeslag heeft ontvangen. Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken:

 1. Uw inkomen is te hoog: Huurtoeslag wordt alleen gegeven aan huurders met een laag inkomen. Als uw inkomen hoger is dan het maximuminkomen dat voor huurtoeslag geldt, komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.
 2. Uw vermogen is te hoog: Naast het inkomen wordt er ook gekeken naar uw vermogen. Als uw vermogen hoger is dan de grens die geldt voor huurtoeslag, komt u niet in aanmerking.
 3. Uw huurprijs is te hoog: De hoogte van de huurtoeslag hangt ook af van de hoogte van uw huurprijs. Als uw huurprijs te hoog is, kan het zijn dat u geen of minder toeslag ontvangt.
 4. U heeft niet alle gegevens ingevuld: Als u bij het aanvragen van de huurtoeslag niet alle gevraagde gegevens heeft ingevuld of als er fouten zijn gemaakt, kan dit leiden tot afwijzing van de aanvraag.
 5. U heeft te laat aangevraagd: Huurtoeslag moet binnen drie maanden na het begin van de huurperiode worden aangevraagd. Als u te laat bent met het aanvragen van de toeslag, kunt u deze mogelijk niet meer ontvangen.

Als u denkt dat u wel recht heeft op huurtoeslag maar deze niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst om te achterhalen wat de reden is van de afwijzing. Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij het aanvragen of dat uw situatie is veranderd waardoor u geen recht meer heeft op huurtoeslag. De Belastingdienst kan u hierover adviseren en helpen om eventuele fouten te corrigeren of uw situatie opnieuw te beoordelen.

Waarom moet ik huurtoeslag terugbetalen?

Er zijn verschillende redenen waarom u huurtoeslag moet terugbetalen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. U heeft te veel huurtoeslag ontvangen: Als u te veel huurtoeslag heeft ontvangen, bijvoorbeeld doordat uw inkomen is gestegen of doordat u bent verhuisd naar een duurdere woning, moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.
 2. U heeft onjuiste informatie verstrekt: Als u bij het aanvragen van de huurtoeslag onjuiste informatie heeft verstrekt, kan dit leiden tot een terugvordering van de toeslag.
 3. U heeft uw huur niet betaald: Als u uw huur niet betaalt, kan dit leiden tot een stopzetting van de huurtoeslag. Als de huurtoeslag al is uitbetaald voordat de betalingsachterstand werd ontdekt, kan dit leiden tot een terugvordering van de toeslag.
 4. U heeft geen recht meer op huurtoeslag: Als uw situatie verandert en u geen recht meer heeft op huurtoeslag, bijvoorbeeld doordat uw inkomen stijgt of doordat u gaat samenwonen, moet u de toeslag stopzetten en eventueel te veel ontvangen toeslagen terugbetalen.

Als u bericht krijgt dat u huurtoeslag moet terugbetalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Neem contact op met de Belastingdienst om te bespreken wat er precies aan de hand is en wat er nodig is om het bedrag terug te betalen. In sommige gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen als u niet in staat bent om het volledige bedrag in één keer terug te betalen.

Welke datum huurtoeslag opzeggen?

Als u uw huurtoeslag wilt opzeggen, moet u aangeven per welke datum u de huurtoeslag wilt stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u gaat verhuizen of omdat uw inkomen is gestegen waardoor u niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag. Het is belangrijk om te weten dat de opzegdatum van invloed kan zijn op de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt.

Als u uw huurtoeslag wilt stopzetten, moet u dit zo snel mogelijk doen nadat de situatie is veranderd. De opzegdatum moet dan ook altijd in het verleden liggen, dus voordat de situatie is veranderd. Als u bijvoorbeeld per 1 juli bent verhuisd naar een nieuwe woning, dan moet de opzegdatum van uw oude huurtoeslag voor 1 juli liggen.

Het is belangrijk om te weten dat als u te lang wacht met het stopzetten van uw huurtoeslag, dit kan resulteren in een terugbetaling aan de Belastingdienst. Daarom is het raadzaam om uw huurtoeslag zo snel mogelijk stop te zetten als dit nodig is en altijd per een datum in het verleden.

Waarom toeslag stopzetten?

Er zijn verschillende redenen waarom u uw toeslag zou willen stopzetten. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. Verandering van inkomen: Als uw inkomen stijgt, kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor de toeslag. Het is dan belangrijk om uw toeslag stop te zetten om eventuele terugbetalingen te voorkomen.
 2. Verhuizing: Als u verhuist naar een andere woning, moet u uw toeslag stopzetten voor de oude woning en opnieuw aanvragen voor de nieuwe woning.
 3. Samenwonen of trouwen: Als u gaat samenwonen of trouwen, kan dit van invloed zijn op uw recht op toeslagen. U moet dan ook uw toeslagen stopzetten en eventueel opnieuw aanvragen als dit nodig is.
 4. Overlijden: Bij het overlijden van een persoon moet de partner of nabestaande de toeslagen stopzetten om eventuele terugbetalingen te voorkomen.

Het is belangrijk om te weten dat als u te lang wacht met het stopzetten van uw toeslag, u mogelijk geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Daarom is het raadzaam om uw toeslag zo snel mogelijk stop te zetten als dit nodig is.

Hoe stop je je toeslagen?

Als u uw toeslagen wilt stopzetten, moet u dit doen via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de stappen die u moet volgen:

 1. Ga naar Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst.
 2. Log in met uw DigiD.
 3. Klik op ‘stopzetten’ bij de toeslag die u wilt stopzetten, bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag.
 4. Geef aan per welke datum u de toeslag wilt stopzetten.
 5. Bevestig uw keuze en controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld.
 6. Verstuur uw wijziging.

Het is belangrijk om te weten dat als u te lang wacht met het stopzetten van uw toeslagen, u mogelijk geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Daarom is het raadzaam om uw toeslagen zo snel mogelijk stop te zetten als dit nodig is.

Als u vragen heeft over het stopzetten van uw toeslagen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor meer informatie en advies.

Kun je huurtoeslag terugvragen?

Ja, het is mogelijk om huurtoeslag terug te vragen als u in een bepaald jaar te weinig huurtoeslag heeft ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uw inkomen is gedaald of als uw woonsituatie is veranderd, maar u dit niet tijdig heeft doorgegeven aan de Belastingdienst.

Om huurtoeslag terug te vragen, moet u een wijzigingsformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst of aanvragen via de BelastingTelefoon. Op het formulier geeft u aan welke wijzigingen er zijn in uw persoonlijke situatie en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw recht op huurtoeslag.

Het is belangrijk om te weten dat u huurtoeslag alleen met terugwerkende kracht kunt aanvragen over het voorgaande kalenderjaar. Als u bijvoorbeeld in 2021 huurtoeslag wilt terugvragen, dan kan dat alleen voor het jaar 2020. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat er een termijn zit aan het indienen van een wijzigingsformulier. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd na afloop van het kalenderjaar waarover u huurtoeslag wilt terugvragen.

Als uw verzoek tot teruggave wordt goedgekeurd, zal de Belastingdienst het bedrag binnen enkele weken op uw rekening storten. Houd er wel rekening mee dat dit bedrag kan worden verrekend met eventuele openstaande schulden bij de Belastingdienst.

Kortom, het is mogelijk om huurtoeslag terug te vragen als u in een bepaald jaar te weinig huurtoeslag heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u het wijzigingsformulier op tijd indient en dat u alle benodigde informatie vermeldt om uw verzoek tot teruggave te kunnen beoordelen.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.